Pravidla GDPR

Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se
zpracováním osobních údajů

Divadlo Bez zábradlí s.r.o. – IČ: 25102699
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C. vl. 49838
Zastoupená: Josefem Heřmánkem, jednatelem
Adresa: Spojovací 293, 281 66 Jevany

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů správcem, kterým je Divadlo Bez zábradlí. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi
Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je:

Divadlo Bez zábradlí, s.r.o.
IČO: 25102699
se sídlem Spojovací 293,
281 66 Jevany (dále jen „správce“)

Kontaktovat nás můžete písemně na adresu sídla divadla nebo prostřednictvím e-mailu obchod@bezzabradli.cz.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání novinek formou newsletteru nebo nabídkových e-mailů. Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Svým souhlasem nám umožníte zpracovávat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu 5 následujících let. Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu:

Jméno a příjmení
Název organizace
E-mail
IP adresa
Telefonní číslo
Kompletní poštovní adresa (pro doručování vstupenek nebo jiných tištěných materiálů)
IČ/ DIČ

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené písemné smlouvy, na základě kterých je zavazujeme k dodržování těchto Pravidel nakládání s osobními údaji a platných právních předpisů.

Zpracovatel:
Divadlo Bez zábradlí, s.r.o.
IČ: 25102699
se sídlem Spojovací 293, 281 66 Jevany
(dále jen „zpracovatel“)

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem obchod@bezzabradli.cz. Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro výše uvedený účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail obchod@bezzabradli.cz. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

 

Zásady používání souborů cookies

Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš prohlížeč při prohlížení internetových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.

Druhy cookies

V závislosti na době uchovávání dělíme cookies následovně:

Krátkodobé cookies zůstanou ve vašem prohlížeči jen do okamžiku jeho zavření, pak jsou automaticky vymazány,
Dlouhodobé cookies zůstávají uloženy v prohlížeči po dobu odpovídající trvanlivosti jednotlivých cookies nebo do okamžiku jejich manuálního odstranění.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává, rozlišujeme:

Cookies první strany vytváří přímo naše internetová stránka, kterou jste navštívili, a slouží zejména ke správné funkčnosti stránek.
Cookies třetích stran jsou cookies vytvářené jinými internetovými stránkami. Jedná se např. o cookies sociálních sítí nebo reklamních systémů.

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

Nezbytné cookies vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základní funkce. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.
Funkční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).
Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.
Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena vaším preferencím. Některé tyto cookies Vám také umožňují sdílet své aktivity na webových stránkách sociálních médií typu Facebook, případně i zobrazovat personalizovaný obsah.

Cookies, které používáme

Na našich stránkách používáme tyto cookies:
NEZBYTNÉ COOKIES
FUNKČNÍ COOKIES
ANALYTICKÉ A VÝKONNOSTNÍ COOKIES
(a) Google Analytics – Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
4. COOKIES PRO CÍLENOU REKLAMU A MARKETING
(a) Google AdWords
(b) Seznam Sklik
(c) Facebook
5. COOKIES TŘETÍCH STRAN

Nastavení cookies

Nezbytné cookies se do vašeho počítače ukládají ve chvíli, kdy navštívíte naše internetové stránky a jejich použití nelze zablokovat. Ostatní druhy cookies budeme využívat až od okamžiku, kdy s jejich ukládáním vyslovíte prostřednictvím vyskakujícího okna na našich internetových stránkách souhlas. Souhlas udělujete na dobu uchovávání jednotlivých cookies. Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím
opětovného vyvolání vyskakovacího okna na našich stránkách, nastavení svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí internetových stránek. Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835
2. Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
3. Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs2
4. Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
5. Safari
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
6. Safari pro iPad a iPhone
https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
7. Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Verze ze dne 26. 7. 2022